KSIĘGOWOŚĆ Z TRADYCJĄ. JESTEŚMY Z PAŃSTWEM JUŻ OD 1994 ROKU!
Zaufało nam już ponad 100 małych i dużych firm.


vault

Biura rachunkowe powstały w Polsce stosunkowo niedawno. Ich działalność jest krokiem ku łatwiejszemu i sprawniejszemu wdrażaniu systemu rachunkowości. Nie każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opanowała tajniki rachunkowości do tego stopnia, by móc samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe, chodzi tu oczywiście o poprawne prowadzenie ksiąg.

Zatrudnianie wykwalifikowanego pracownika ds. rachunkowości jest kosztem dla przedsiębiorcy, a przecież każda osoba prowadząca działalność dąży do ich zminimalizowania i tym samym uzyskania jak najwyższych przychodów. W takiej sytuacji powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej wydaje się najlepszym rozwiązaniem.

Takie rozwiązanie obciąża osobę prowadzącą działalność gospodarczą mniejszym kosztem aniżeli zatrudnianie pracownika zajmującego się ewidencją. Zyskuje się również gwarancję, że księgi będą prowadzone rzetelnie przez profesjonalistów. Jeżeli nawet tak się nie stanie, to nie osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie ponosiła konsekwencje zarówno prawne jak i finansowe, ale odpowiedzialność poniesie biuro rachunkowe, któremu dana jednostka gospodarcza powierzyła prowadzenie rachunkowości.